چندرسانه ای

خدمتی دیگر از شرکت پالایش نفت آبادان در راستای مسئولیت های اجتماعی

در آیینی سالن تخصصی هیئت ورزش بیماران خاص و پیوند اعضا در آبادان افتتاح شد.