نشست نمایندگان امور ایثارگران ستاد پالایش و پخش با ایثارگران پالایشگاه آبادان

در نشستی صمیمانه مشکلات ایثارگران شرکت پالایش نفت آبادان با حضور نمایندگان امور ایثارگران ستاد پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور بررسی شد.

 در نشستی صمیمانه مشکلات ایثارگران شرکت پالایش نفت آبادان با حضور نمایندگان امور ایثارگران ستاد پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، در نشستی صمیمی جمعی از ایثارگران پالایشگاه با حضور نمایندگان امور ایثارگران ستاد پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی کشور به میزبانی شرکت پالایش نفت آبادان برگزار گردید و در آن حاضران مسائل، مشکلات و دغدغه‌های خود در رابطه با تبدیل وضعیت استخدامی مصوبه ۱۴۹۷ را مطرح کردند.

 نمایندگان امور ایثارگران ستاد وعده پیگیری برای رفع مشکلات مطرح‌شده در این نشست را دادند.