در حاشیه برگزاری نمایشگاه نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی؛

نشست مدیرعامل با شرکت های دانش بنیان 

مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد شرکت پالایش نفت آبادان در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پالایش و پتروشیمی با برخی از شرکت های دانش بنیان زیست محیطی زیر نظر معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری نشست و دیدار داشتند.

مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد شرکت پالایش نفت آبادان در حاشیه برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز پالایش و پتروشیمی با برخی از شرکت های دانش بنیان زیست محیطی زیر نظر معاونت علم و فناوری نهاد ریاست جمهوری نشست و دیدار داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، در دومین روز از نمایشگاه بین المللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی نشست تخصصی میان مدیرعامل و مدیران ارشد این شرکت با ۱۲ شرکت فناور و دانش بنیان زیر نظر معاونت علم و فناوری شرکت های دانش بنیان نهاد ریاست جمهوری در حوزه محیط زیست در سالن خلیح فارس نمایشگاه دائمی تهران برگزار شد.

مدیرعامل پالایشگاه آبادان در این نشست به پیشینه همکاری با دانشگاه صنعت نفت آبادان اشاره کرد و گفت: سال گذشته در همین نمایشگاه تفاهم نامه ای برای تولید پروتئین از گازهای فلر امضا که به قرارداد ساخت اول منجر شد و به طور کلی از این موارد استقبال می کنیم.

حکیم قیم با یادآور شدن اینکه از ۱۰ مورد تفاهمنامه شده در نمایشگاه پیشین پنج مورد به قرارداد منجر شده است، افزود: تنها مورد در این میان این است که شرکت های دانش بنیان حجم تولیدات خود را با حجم مشکلات ما همسان کنند.

وی با بیان اینکه پالایشگاه آبادان عزم خود را برای حمایت از تکنولوژی ایرانی جزم کرده است، به شرکت های دانش بنیان و فناور را افتخار آفرین خواند و از آنها خواست استاندارهای خود را با انتظارت شرکت پالایش نفت آبادان همسان کند.