محمود زرین آبادی

تاریخ تولد: 1 آبانماه 1336
تاریخ شهادت: 1 آبانماه 1336

وی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل گردید