محمد دهبیدیان

تاریخ تولد: 19 آذر ماه 1332
تاریخ شهادت: 27 مهرماه 1359

وی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل گردید