غلامعلی سلیمانی گیس

تاریخ تولد: 20 شهریور 1339
تاریخ شهادت: 26 مهر ماه 1362

وی در درگیری با عوامل ضدانقلاب ( حزب کومله ) به فیض شهادت نائل گردید