غلامرضا سنگبر موگهی

تاریخ تولد: 30 آذر ماه 1339
تاریخ شهادت: 5 فروردین 1361