در دومین روز از نمایشگاه نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی؛

انعقاد ۳ تفاهمنامه همکاری و یک توافق نامه توسط شرکت پالایش نفت آبادان

در دومین روز از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی سه تفاهمنامه همکاری و یک توافق نامه میان شرکت پالایش نفت آبادان و مراکز علمی و دانش بنیان منعقد شد.

در دومین روز از نمایشگاه بین المللی نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی سه تفاهمنامه همکاری و یک توافق نامه میان شرکت پالایش نفت آبادان و مراکز علمی و دانش بنیان منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، امروز در سالن جلسات خلیج فارس محل دائمی نمایشگاه های تهران با حضور مدیرعامل پالایشگاه آبادان و هیئت همراه در حاشیه برگزاری نشست تخصصی با شرکت های دانش بنیان،  سه تفاهمنامه با دانشگاه صنعت نفت، موسسه بین المللی انرژی و شرکت دانش بنیان هوایار منعقد کرد.

موضوع تفاهمنامه همکاری با دانشگاه صنعت نفت که به امضا چهاردولی رئیس این دانشگاه و حکیم قیم مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان رسید " اجرای پایلوت نیمه صنعتی گوگرد زدایی کاتالیستی از مازوت با استفاده از پلاسمای غیر حرارتی بود.

شرکت پالایش نفت آبادان همچنین توافقنامه ای نیز با این دانشگاه برای انجام خدمات مشاوره، نظارت و مدیریت دانش پروژه های صنعتی و پژوهشی امضا کرد .

پالایشگاه آبادان همچنین با موسسه مطالعات بین المللی انرژی به امضا رساند که موضوع آن ایجاد و راه اندازی دفتر مطالعات راهبردی و توسعه کسب و کار شرکت پالایش نفت آبادان بود.

آخرین تفاهم نامه امضا شده این شرکت با شرکت هوایار با موضوع بازنگری، مهندسی معکوس و ساخت تجهیزات دوار مورد تایید وزارت نفت بود.