معرفی واحدها

Block title
Block content

پالایشگاه آبادان از سال 1348 دارای یک بندر مهم صادراتی فرآورده‌های نفتی می باشد، این بندر بـا در اختیـار داشتن 8 اسکلـه و 72 مخـزنـگاه مـواد نفتی و دستگـاه‌هـای بارگیری و مخلوط کننده‌های نفتی و وسایل بارگیری دریـایی، وسـایـل کنتـرل و آزمایشـگاه، قـادر است نفت‌کش‌هایی با ظرفیت 80 هزار تن را در خود

شامل بخش‌های [کنتـرل کیفیت مشتمل بر آزمایشگاه‌های سرویس گـاز، سـوخت مـوتـور، کیفـیت خـوراک و محصـولات میــانی و محصـولات نهـایی]

آزمایشگاه تجزیه [مشتمل بر آزمایشگاه‌های تجزیه، محلول‌سازی و تجزیه دستگاهی–کنترل کیفیت آب آشامیدنی، صنعتی و مواد شیمیایی خریداری شده]

 • نیروگاه‌های تولید برق شماره یک، شماره 2 و شماره 3 با توان 250 مگاوات برق 
 • تلمبه‌خانه‌های آب خام به تعداد 3 تلمبه‌خانه با ظرفیت اسمی 30/000 مترمکعب در ساعت 
 • واحدهای زلال‌سازی آب با ظرفیت 10/000 مترمکعب در ساعت 
 • واحدهای تقطیر در اتمسفر
 • واحدهای تقطیر در خلأ
 • واحدهای قیرسازی
 • واحد تولید حلال
 • واحد تهیه آب ترش
 • واحدهای شستشوی مواد نفتی
 • واحد کاهش گرانروی
 • واحد سنگ‌زدایی و نمک‌زدا  
 • واحد کت‌ کراکر قدیم
 • واحد تصفیه و تبدیل کاتالیستی
 • واحد آمین و بازیافت گوگرد
 • واحدهای تفکیک عالی  
 • واحد کت‌کراکر جدید
 • واحد الکلاسیون
 • واحد ایزومریزاسیون
 • واحد اسید سولفوریک
 • واحد شیرین‌سازی گازهای ترش و گاز مایع
 • واحد تصفیه گاز مایع
 • واحد تصفیه گاز ترش
 • واحد تصفیه هیدروژنی
 • واحد بازیافت گوگرد