فراخوان مناقصه محدود به شماره 97/ ال/ 06

Block title
Block content
مناقصه بصورت محدود بین شرکتهای لیست پیوست انجام و آنها درخواست می گردد نسبت به ارسال پاکات مالی ،فنی ، فرم معیار های ارزیابی کیفی بهمراه مستندات آن و ضمانتنامه شرکت در مناقصه به آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ص.پ 111 اقدام نمایند.
شماره تقاضاشرح کالاتعداد اقلاممبلغ ضمانت نامه به ریالتاریخ گشایش پاکاتاسناد ارزیابی کیفی مناقصه یا سایر اسناد مناقصه
40-90-9642401107
اقلام ابزار دقیق مورد نیاز جهت راه اندازی واحد الکیلاسیون
38
2399613900
1397/04/13

اسامی شرکت کنندگان در مناقصه شماره 40-90-9642401107

1 ایده آل گلوبال کیش
2 تجهیز کنترل غرب
3 تجهیز رهاورد کارآمد تیرازیس
4 راههای طلایی البرز
5 آزمون آتی فن
6 ایران اویل سوپلای کیش
7 نوین صنعت مسجد سلیمان
8 مهندسی ایراث طرح
9 ساتراپ صنعت
10 آپادانا تجهیز پرگاس
11 سپهر ماد انرژی

نوع فرآخوان: دو مرحله ای عمومی ( خرید کالا )
تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: دوشنبه 7 خرداد 1397
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: دوشنبه 7 خرداد 1397
چاپ شده در روزنامه: سایت شرکت پالایش نفت آبادان
وضعیت فرآخوان: آرشیو شده
Block title