پالایش منطقه 2

Block title
Block content
  • واحد کت‌ کراکر قدیم
  • واحد تصفیه و تبدیل کاتالیستی
  • واحد آمین و بازیافت گوگرد
  • واحدهای تفکیک عالی