Block title
Block content
عملکرد پالایشگاه آبادان در برابر کرونا
با نشست و بازدیدهای تخصصی، ارزیابی شد
کارکنان پالایشگاه آبادن شگفتی ساز شدند
بازگشت به مدار کمپرسور فاز3 بدون قطعه آسیب دیده حیاتی
نقش تعیین کننده پالایشگاه آبادان در کاهش خاموشی های شهر
با انتقال 20000 کیلووات به شبکه برق شهری نمایان شد
Block title
Block content
عملکرد پالایشگاه آبادان در برابر کرونا

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، دوشنبه چهارم مردادماه در جلسه ای که در دفتر مدیرعامل و با حضور معاون بهداشتی و...

کارکنان پالایشگاه آبادن شگفتی ساز شدند

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، با بازگشت به مدار کمپرسور گازکوب  مجتمع بنزین سازی بدون قطعه آسیب دیده حیاتی،...

نقش تعیین کننده پالایشگاه آبادان در کاهش خاموشی های شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، پالایشگاه آبادان با انتقال روزانه 20000 کیلووات در ساعت برق به شبکه برق شهرستان...

افتخاری دیگر برای پالایشگاه آبادان

به گزارش روابط عمومی شرکت پالایش نفت آبادان، در اولین نشست تخصصی مجازی اقدامات برجسته حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت نفت،...

به گزارش روابط عمومی طی حکمی از سوی مهندس امین مدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان آقای مهدی رشیدی به عنوان سرپرست روابط عمومی شرکت...

 شرکت پالایش نفت آبادان از جمله شرکت های نفتی است که از دیرباز دارای فضاهای سبز بسیاری می باشد که زمین های چمن ورزشی بخشی از...

مراسم امضای تفاهم نامه همکاری آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهی و امور پایان نامه های تحصیلات تکمیلی فی ما بین شرکت پالایش نفت آبادان...