معرفی مدیران و روسا

Block title
Block content
رییس هیات مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان
عضو اصلی هیات مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر عملیات شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر امور مالی
مدیر امور مهندسی طرحها
مدیر منابع انسانی
سرپرست مدیریت عملیات غیر صنعتی
سرپرست روابط عمومی
رئیس حراست
رئیس امور حقوقی و پیمانها
رئیس ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و پدافند غیر عامل
رئیس حسابرسی داخلی
رئیس پژوهش و فناوری
رئیس برنامه ریزی و سامانه های مدیریتی
مدیر اداره کالا