معرفی مدیران و روسا

Block title
Block content
رییس هیات مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
مدیر عامل شرکت پالایش نفت آبادان
نماینده حقوقی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
رئیس ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و پدافند غیر عامل
رئیس برنامه ریزی و سامانه های مدیریتی
مدیر عملیات و مدیر بهره برداری