Block title
Block content
شهید

فتح اله استاد محمدی

تاریخ ولادت: 1302 - شهرضا
وضعیت سازمانی: رسمی - نیروی فنی
تاریخ شهادت: 18- مهر ماه - 1359
پیرامون شهید

شهید استاد محمدی انسانی مهربان ، صبور ، با گذشت و معتقد به دین اسلام و با ایمان بود و نماز را اول وقت ادا می نمود و وظیفه خود میدانست که به فقرا و مستمندان جامعه کمک کند. ازخدمت و ادای احترام به پدر و مادرش هرگز غافل نمی گشت و برای تحصیل و آسایش تنها فرزندش بسیار وقت می گذاشت شهید استاد محمدی بسیار شجاع و پرجرائت بود بگونه ای در مواقع خطراز خود پایداری نشان می داد پس از شروع جنگ تحمیلی نیز با این روحیه شجاعت به دفاع از کشور اسلامی خویش جان فشانی کرد تا اینکه در هنگام یاری مردم بی دفاع در منطقه دارخوین در اثر اصابت ترکش خمپاره به فوز عظیم شهادت نائل آمد .