Block title
Block content
شهید

حمید امیری

تاریخ ولادت: 5آذر ماه 1334
وضعیت سازمانی: رسمی
تاریخ شهادت: 19 دی ماه 1359
پیرامون شهید

شهید در دوره سربازی و قبل از آن ، با اعتقاد راستین به مکتب اسلام از مبارزه با افراد منافق و فرصت طلب باز نایستاد بطوریکه درکمیته نظامی انقلاب اسلامی جذب گردید وطی حکمی از سوی ستاد ارتش به ایشان ابلاغ شد « نمایان شدن استعداد های خلاقه و سازنده شما چنان در اوضاع این تیپ موثر بود که تا مدتها در نبود شما میتواند احساس شود » پس از شروع جنگ تحمیلی بنا به تکلیف دینی در شهر آبادان ماند و در کار نقل و انتقال شهدا ء و مجروحین با تمام وجود خدمت نمود و سرانجام در روز جمعه 19/ 10 / 1359 حین انجام وظیفه بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض درجه شهادت رسید او دنیایی از صداقت و محبت و صفا و صمیمیت بود که همواره خاطره وی در دل دوستان و کسانیکه او را می شناسند جاوید خواهد ماند .