تاثیـر صنعتی شدن بر فضای سبـز و زندگی انسان

Block title
Block content

تغییرات انجام شده در روی کره زمین به دست بشر و به منظور ایجاد آسایش و رفاه انسان صورت گرفته است. در آغاز زندگی شهری، شیوه های سنتی برای ادامه زندگی در کنار طبیعت به کار گرفته شد ولی با صنعتی شدن جوامع، شهرنشینی به طور قابل ملاحظه ای گسترش یافت. گسترش روزافزون صنعت منجر به دخل و تصرف در طبیعت و استفاده از امکانات و منابع طبیعی، معادن، انرژی های طبیعی و جنگل ها و ادامه آن باعث تحولی شد که انسان را از زندگی در طبیعت به زندگی در شهرهای صنعتی کشانید. با پیشرفت فناوری، الگوی مصرف و زندگی دستخوش دگرگونی شد به طوری که انسان ها برای گرم کردن خود به جای پوشش بیشتر و استفاده از لباس های گرم، از سوخت های فسیلی به عنوان گرم کننده استفاده کردند؛ برای انجام کارها در منازل و محیط های کاری، وسایل برقی اختراع شدند حتی در معماری نیز فضاهای داخلی با استفاده از رنگ های ساده بدون نقش و با استفاده از مبلمان ساده آراسته می شوند که این سادگی و کم رنگی خود از جهت روانی فاقد گرما است در صورتی که در گذشته فضاها با درجه حرارت کمتر و بیشتر با استفاده از پرده های ضخیم و مبلمان با رنگ های گرم پوشش داده می شدند. بادگیرها، سایه بان ها و نورگیرها در ساختمان ها جای خود را به تأسیسات گرمایشی و سرمایشی دادند. به این ترتیب تکنولوژی، آسایش و راحتی روزافزون برای انسان ها به ارمغان آورد و گسترش صنعت در پی گسترش شهرها و بالعکس ادامه یافت تا جایی که از اواخر قرن بیستم، بیشتر از نیم جمعیت دنیا به شهرنشینی روی آوردند. آمار نشان می دهد جمعیت شهرنشینی از یکصد میلیون نفر در سال ۱۹۲۰ به 1.75 میلیارد نفر در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. در نتیجه هجوم شهرنشینی بسیاری از زمین های طبیعی، کشتزارها، مراتع، جنگل ها دستخوش تغییرات شده و زیرِ ساخت و ساز رفته اند. برای ترددها و ساخت و سازها، ایجاد سرمایش و گرمایش و ... هر روزه مصرف انرژی و سوخت افزایش یافته و در نتیجه آلودگی هوا و آلودگی صوتی و ... روزافزون شده است. شهرها انرژی را می بلعند و در عوض زباله و آلودگی ایجاد می کنند؛ در نتیجة پیشرفت صنعت، نیاز به بهره­برداری از منابع طبیعی نیز بیشتر شده به طوری که بهره برداری غیرمنطقی از منابع طبیعی منجر به نابودی تدریجی آنها شده است. به طور مثال در فرآیند تبدیل مواد به محصولات مورد نیاز یا تبدیل مواد به موادی دیگر با ورود گاز دی اکسید کربن و دیگر گازهای مضر و سمی در طبیعت شاهد ایجاد پدیده هایی مانند اثرات گلخانه ای زمین، از بین رفتن لایه ازن و مشکلات زیست محیطی برای جانواران و همچنین انسان بوده ایم. همچنین جدای از مواد آلاينده ای که در حین ساخت محصولات وارد طبیعت می شوند بسیاری از محصولات ساخته شده پس از عمر مفید غیرقابل تجزیه بوده و به چرخه محیط بازنمی گردند. بعضی محصولات نیز در حین استفاده تولید مواد سمی می کنند.

دیدگاه‌ها

سوال
این سوال برای آزمایش این است که آیا شما یک کاربر واقعی هستید یا خیر و برای جلوگیری از پیام‌های اسپم خودکار.
17 + 2 =

این مساله ریاضی ساده را حل کنید و نتیجه را وارد کنید. برای مثال : 3+1 باید عدد 4 را وارد نمایید.