دستاوردها

Block title
Block content

جایزه ملی تعالی سازمانی

سال دریافت: 96

تقدیر نامه 5 ستاره صنعت نفت- جایزه تعالی صنعت

سال دریافت: 96

ISO 50001 :2011

سال دریافت: 96

ISO 10015:1999

سال دریافت: 96

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه

سال دریافت: 96

Energy Global National Award

سال دریافت: 96

EAST CERTIFICATE

سال دریافت: 96

HSE Management systems

سال دریافت: 96

BS OHSAS 18001:2007