ناصر شریفی

Block title
Block content
  • ناصر شریفی
  • سمت: مدیر منابع انسانی
  • تلفن تماس: 061-53182340
  • تحصیلات: فوق ليسانس مديريت دولتی گرايش مديريت منابع انسانی

روسای زیر مجموعه :

رئیس امور کارکنان : محمدرضا دهداری پور

رئیس اداره آموزش : قاسم خواجه وندی

رئیس مددکاری اجتماعی: فواد مرزوق پور

رئیس امور ایثارگران: عبدالحسین تنها

رئیس طرح و برنامه ریزی نیروی انسانی : محمد خردمند