محمد رضا خدری

Block title
Block content
  • محمد رضا خدری
  • سمت: رئیس حراست شرکت پالایش نفت آبادان
  • تحصیلات: کارشناسی

سوابق کاری :

رئیس حراست شرکت پخش فر آورده های نفتی منطقه آبادان

سرپرست حراست شرکت پخش فر آورده های نفتی منطقه اهواز

عضو کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت استان و حراست پالایش و پخش

عضو کارگروه حراست شرکت ملی پالایش و پخش در رابطه با مقابله با فساد

دریافت لوح تقدیر حراست برتر از طرف حراست پالایش و پخش در سال 1390

دریافت لوح تقدیر حراست برتر از طرف حراست پالایش و پخش در سال 1391

دریافت لوح تقدیر حراست برتر از طرف حراست پالایش و پخش در سال 1393

دریافت لوح تقدیر حراست برتر از طرف حراست پالایش و پخش در سال 1394