لفته بوعذار

Block title
Block content
 • لفته بوعذار
 • سمت: سرپرست عملیات غیر صنعتی
 • تلفن تماس: 061-53183916- 06153264729

سوابق کاری

 • آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی شیمی از دانشگاه امیر کبیر
 • عضویت در کارگروه خریدهای اضطراری
 • عضو هیات مدیره باشگاه صنعت نفت
 • عضویت در کارگروه مدیریت انرژی
 • نائب رئیس و عضو دارایی های فیزیکی
 • عضویت در کارگروه نظام پیشنهادها
 • عضویت در کارگروه مهندسی پالایش جهت بررسی و کنترل نقشه های واحدهای یوتیلیتی
 • مدیریت عملیات غیرصنعتی
 • مسئول واحد کراکینگ بویلر ( تولید بخار )
 • مسئول راه اندازی واحدهای پنج بویلر
 • مسئول راه اندازی واحد RO پنج بویلر
 • مسئول راه اندازی واحدهای مداربسته
 • مسئول راه اندازی واحدهای یوتیلیتی فاز3 ( کولینگ تاور ، بویلر ، کمپرسور ، RO و پساب )
 • مسئول واحدهای بخار ( پنج بویلر ، RO ، کراکینگ بویلر ، SPA ، یوتیلیتی فاز 3 )
 • عضویت در کارگروه نظارت بر پروژه های پژوهشی پرسنل

و ...

دوره ها و آموزش ها

 • دوره و بازدید از RO در وین اتریش
 • دوره و بازدید از UF در آلمان
 • بازدید از تجهیزات واحدهای پساب و ولوهای اکچویتردار در آلمان