غلامعلی پاپایی

Block title
Block content

سابقه کاری

29 سال سابقه کاری حراستی

کارمند و مسئول واحد حفاظت پرسنلی