عباس شیرولی پور

Block title
Block content
 • عباس شیرولی پور
 • سمت: رئیس برنامه ریزی و سامانه های مدیریتی
 • تلفن تماس: 06153183003
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره ­وری

سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره ­وری
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر – معدل 17
 • کارشناسی مهندسی شیمی- بهره ­برداری از منابع نفت

سوابق شغلی :

 • کارخانه روغن سازی از سال 1376 تا 1380
 • آزمایشگاه­های مرکزی- رئیس آزمایشگاه پروژه     
 • از سال 1380 تا 1385
 • اداره پژوهش و فناوری      1385 تا 1390
 • برنامه ریزی و کنترل- رئیس واحد
 • از سال 1380 تا 1385