سعید هاشم پور

Block title
Block content
 • سعید هاشم پور
 • سمت: مدیر امور مهندسی طرحها
 • تلفن تماس: 06153334792
 • تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی نفت،لیسانس ایمنی و بازرسی فنی

سابقه کاری :

 1. تحصيلات : فوق لیسانس مهندسی نفت  و ليسانس  مهندسي ايمني وبازرسي فني از دانشگاه صنعت نفت  
 2. مدیر مهندسی طرح های شرکت پالایش نفت آبادان از تیرماه 1398
 3. عضو کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان
 4. مدیر QA/QC ملی مهندسی در پروژه فاز 2 شرکت پالایش نفت آبادان از فرودین 1397 الی آبان ماه 1397
 5. رئیس اداره بازرسی فنی شرکت پالایش نفت آبادان از از آذرماه 1394 الی اسفند ماه 1396
 6. شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت مرکز 1020 شرکت پالایش نفت آبادان  در سازمان انرژی اتمی در سالهای 1395 و 1396
 7. برنامه ریز ارشد واحدهای فاز3 شرکت پالایش نفت آبادان از آبان ماه 1397 الی تیرماه 1398
 8. عضو ثابت کمیته فنی بازرگانی شرکت پالایش نفت آبادان  در سال 1396
 9. هماهنگ کننده بازرسی فنی درتعمیرات اساسی  واحدهای تقطیردراتمسفروخلاء شرکت پالایش نفت آبادان
 10. کارشناس ارشد بازرسی فنی و مکانیک در مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید پالایش و پخش از 1388 الی 1394
 11. مسئول بازرسی دستگاههای پالایش اداره بازرسی فنی شرکت پالایش نفت آبادان از سال از 1384 الی 1388
 12. بازرس ارشد واحدهای تبدیل کاتالیستی وکت کراکر اداره بازرسی فنی شرکت پالایش نفت آبادان از سال از 1381 الی 1384
 13. بازرس فنی واحدهای تقطیردر اتمسفروخلاءاداره بازرسی فنی شرکت پالایش نفت آبادان از سالاز سال از 1379 الی 1382