حمید رضا میر ریاحی

Block title
Block content

سوابق کاری و پروژه های کاری :

 • رئیس حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت آبادان
 • سرپرست گروه حسابرسی داخلی              
 • حسابرس ارشد         
 • حسابرس یک
 • عضویت در کمیته نظارت بر انبارگردانی های شرکت پالایش نفت آبادان
 • عضویت در کمیته بررسی قراردادهای شرکت پالایش نفت آبادان
 • عضو کارگروه ممیزی بررسی و رسیدگی به شکایات                    
 • عضو کارگروه ساماندهی نیروهای ارکان ثالث پیمانهای مستمر شرکت پالایش نفت آبادان                                             
 • عضو کارگروه مبارزه با پولشویی شرکت پالایش نفت آبادان                        
 • عضو کارگروه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در منطقه آزاد اروند                                  
 • عضو کار گروه رسیدگی و بررسی پروژه منازل سازمانی شرکت پالایش نفت بندر عباس
 • تحلیل گر  سیستم های مالی در شرکت پتروشیمی آبادان
 • سندرس ارشد  امور مالی شرکت پالایش نفت آبادان