علی دارم

تاریخ تولد: 1 فروردین ماه 1323
تاریخ شهادت: 5 آبان ماه 1359

وی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به فیض شهادت نائل گردید