Block title
Block content
جلسه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه روئسا و مسئولین واحدهای عملیاتی جهت واحدهای فرآیندی شرکت پالایش نفت آبادان
سه شنبه 8 اسفند 1396
نوع: گزارش تصویری

دیدگاه‌ها