Block title
Block content
جشن تقدیر از کارکنان تلاشگر، دانشکاران برتر و نمایندگان فعال سوکمیسیون ارزشیابی اسناد و مدارک شرکت پالایش نفت آبادان
پنجشنبه 10 اسفند 1396
نوع: گزارش تصویری

دیدگاه‌ها