Block title
Block content
بازدیدمدیرعامل شرکت پالایش نفت آبادان از واحدهای عملیاتی مورخ شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۹۷
يكشنبه 26 فروردين 1397
نوع: گزارش تصویری

دیدگاه‌ها