اسفندیار دائم الذکر

Block title
Block content
  • اسفندیار دائم الذکر
  • سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت آبادان
  • تلفن تماس: 061-53227191
  • تحصیلات:

شماره فکس : 53228050-061